Innlegg

Bank Norwegian skranke

Bank Norwegian tjente 221 millioner

Etter at Bank Norwegian ble børsnotert så er regnskapene blitt offentlige og tallene for perioden April til og med Juni (andre kvartal) viser et overskudd på 221,5 millioner kroner.

Resultatfremgangen forklares av sterk utlånsvekst, stabile marginer, god kostnadskontroll og stabil kredittkvalitet.

750.000 kunder

Banken har ved utgangen av 2. kvartal 2016 en kundemasse på 757.900 kunder, fordelt på 543.000 kredittkortkunder, 113.300 lånekunder og 101.600 innskuddskunder

Vokser nordisk

Bank Norwegian startet driften i november 2007 og tilbyr forbrukslån, kredittkort og innskudd til personkunder gjennom internett i det nordiske markedet. Bank Norwegian tilbyr, i samarbeid med flyselskapet Norwegian, et kombinert kredittkort og fordelskort.

Banken startet virksomhet i Sverige i mai 2013. I desember 2015 lanserte banken virksomhet i Danmark og Finland, hvor det først ble tilbudt lån og innskudd.

Kredittkort ble lansert i juni 2016.