Innlegg

Fokus Bank

Hvordan klage på banker og kredittkort?

Med et kredittkort stiller du sterkere enn om du bruker et vanlig debet betalingskort. Du har flere rettigheter og større mulighet til å få tilbake pengene dine om du ikke har fått det du har betalt for eller om de du har kjøpt noe av har gått konkurs før du får varen din.

4 krav

Det er 4 krav som må oppfylles for at du skal kunne klage:

  1. Du må ha handlet på kreditt (brukt kredittkorttet)
  2. Du må ha handlet hos en næringsdrivende (ikke privatperson)
  3. Det må være en feil eller mangel på det du har kjøpt
  4. Du må har forsøkt å løse problemet direkte med de du kjøpte av

Hvis alle fire punktene er oppfylt bør du ta kontakt med de du har kredittkortet hos. Normalt er det et skjema som du må fylle ut, samt at du må ettersende dokumentasjon som beviser de fire punktene.

Klage på banker

Hvis du ønsker å klage på en finansinstitusjon, kan du ta kontakt med Finansklagenemnda. Husk at du først må klage direkte til banken eller finansinstitusjonen.

Finansklagenemnda er et tvisteløsningsorgan som skal behandle tvister som oppstår mellom et finansselskap og deres kunder innenfor forsikring, bank, finans og verdipapirfond/aksjer.

Du kan også ringe Finansklagenemnda på telefon 23 13 19 60 (08.30 – 15.30) og snakke med en jurist.

Kilde: Lovdata / Finansavtalelovens og Finanstilsynet