Hva er kredittkortnummer?

Alle kredittkort har mellom 14 og 19 nummer på kortet og rekkefølgen er langt fra tilfeldig. Det er mest vanlig med 16 siffer på kredittkortet.

Kredittkortnummeret følger ISO-standaren som heter IEC 7812 og gir rammer for hva de ulike tallene betyr.

Første siffer

Det første sifferet forteller om hvem som har utstedt kredittkortet.

3 er Diners og American Express
4 er Visa
5 er Mastercard eller America Diners
6 er Discovery Card

Siffer 2-6

Disse er banknummer og forteller hvilken bank som har utstedet dette kredittkortet. Tallene omtales også ofte gjerne som «bankidentifikasjonkoder».

Disse tallene kan være like på flere kort.

Siffer 7-15

Disse tallene brukes til å identifisere hver bruker og er altså ditt nummer i rekken.

Tallene her vil altså være unike for deg.

Eksemplet her er med et kortnummer på 16 siffer. På kredittkort med lengre nummer er det normalt kundenummeret som er lengre.

Siffer 16

Det siste tallet er et tilfeldig kontrollsiffer.