Dekker kredittkort konkurser?

Betaler du med kredittkort, kan du kreve pengene refundert av kredittyter.

Bankklagenemnda har slått fast at kunder har rett til å få utbetalt hele kjøpesummen etter konkurser der betalte varer aldri ble levert, såfremt kunden har betalt med kredittkort.

Finn beste kredittkort